Kurser

VÄRDEGRUND
Mina byggstenar för min värdegrund präglar både det jag skapar och kurserna jag erbjuder.

Self-compassion

Self-compassion handlar om att bli medveten om hur jag ser på mig själv i skapandet. Hur hanterar jag min inre kritiker?  Kan jag hitta ett tillåtande och icke-dömande sätt att se på min skaparprocess?  

Kasam

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Jag vill ge deltagarna en känsla av sammanhang och få möjlighet att öka förståelsen kring dessa tre begrepp när det gäller skulpturtekniker, material och själva skaparprocessen. 


Nonviolent Communikation

Kurserna ger oss möjlighet att träna på att kunna göra observationer utan tolkningar. Skaparprocessen öppnar också upp för att undersöka  om jag är i kontakt med mina bedömningar eller mina behov när jag skulpterar. Det är två helt olika tillstånd att skapa i, som ger väldigt olika resultat.

TERMINSKURSEN

 skulpturkurs online

Ny kursstart 27 januari

max antal 15 deltagare

Uppstartshelg:
27-29 januari 2023 i konstnärens studio i Huddinge. Vi startar upp med att skapa en bra gruppstämning, lär känna varandra och sätter igång med skulpterandet. Första blocket i kursen kommer att handla om abstrakt skulptur. 

Digitala kurstillfällen:

                          12 st digitala möten, torsdagskvällar kl 17.30 -21.30.
Varje vecka får du en instruktionsfilm med en ny skulpturuppgift att göra hemma. När vi träffas på nätet  går vi  igenom den nya uppgiften och börjar tillsammans att göra den och sen har du en vecka på dig med uppgiften. Det finns inget krav att göra alla uppgifterna, de är bara tillfällen att prova olika tekniker och motiv. 


Kortkurser under våren20231. Ansikte och huvud, 10-12 mars

    Denna helg skulpterar vi ansikten och huvuden. kursen innehåller           olika moment för att förstå ansiktets och huvudets proportioner.

Du får lära dig tekniker som gör det lätt att komma igång och lyckas. 

    (Max 14 deltagare.)


Sommarkurs måndag - torsdag 22 - 25 maj

Samma upplägg som helgkursen ovan, förlängd med en extra dag för fler övningar kring temat.
2. Färgsättningskurs 24 -26 mars 

    En helgkurs som handlar om att färgsätta                                                    keramikskulpturer med linoljevax och olika färgpigment. Denna               teknik ger mycket stora möjligheter att variera uttrycket på dina             skulpturer.
3. Människokroppen 21 - 23 april

     Denna helgkurs skulpterar vi människokroppen. Vi kommer att ha         krokimodell under lördagen och söndagen. På fredagkvällen                   handlar det om att gå igenom kroppens proportioner och                         tekniker för att skulptera modellen.


Sommarkurs måndag - torsdag 12 - 15 juni

Samma upplägg som helgkursen ovan, förlängd med en extra dag        för fler övningar kring temat