Kurser

VÄRDEGRUND
Mina byggstenar för min värdegrund präglar både det jag skapar och kurserna jag erbjuder.

Self-compassion

Self-compassion handlar om att bli medveten om hur jag ser på mig själv i skapandet. Hur hanterar jag min inre kritiker?  Kan jag hitta ett tillåtande och icke-dömande sätt att se på min skaparprocess?  

Kasam

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Jag vill ge deltagarna en känsla av sammanhang och få möjlighet att öka förståelsen kring dessa tre begrepp när det gäller skulpturtekniker, material och själva skaparprocessen. 


Nonviolent Communikation

Kurserna ger oss möjlighet att träna på att kunna göra observationer utan tolkningar. Skaparprocessen öppnar också upp för att undersöka  om jag är i kontakt med mina bedömningar eller mina behov när jag skulpterar. Det är två helt olika tillstånd att skapa i, som ger väldigt olika resultat.

TERMINSKURSEN

 skulpturkurs online

Ny kursstart 13-15 september 2024

max antal 15 deltagare

Uppstartshelg:
13-15 september 2024 i konstnärens studio i Huddinge. Vi startar upp med att skapa en bra gruppstämning, lär känna varandra och sätter igång med skulpterandet. Första blocket i kursen kommer att handla om abstrakt skulptur. 

Digitala kurstillfällen:

                          12 st digitala möten, torsdagskvällar kl 17.30 -21.30.
Varje vecka får du en instruktionsfilm med en ny skulpturuppgift att göra hemma. När vi träffas på nätet  går vi  igenom den nya uppgiften och börjar tillsammans att göra den och sen har du en vecka på dig med uppgiften. Det finns inget krav att göra alla uppgifterna, de är bara tillfällen att prova olika tekniker och motiv. 


Kortkurs under våren, 2024


Färgsättningskurs  26-28 april 

En helgkurs som handlar om att färgsätta keramikskulpturer med linoljevax och olika färgpigment. Denna teknik ger mycket stora möjligheter att variera uttrycket på dina skulpturer.